Dear Friends,

In order to mobilize the United Nations(UN), and urge the UN Secretary-General Ban Ki-moon to take action in response to the recent police violence and human rights violations in Turkey, we need to send mass e-mails to the UN.

For this petition, we need to write e-mails that contain evidence for police violence such as photographs, videos, and weblinks to different visual media. These e-mails can be sent by individuals (such as“Diren Gezi”) or on behalf of an institution (such as Turkish Bars Association).

The following information must be provided in the e-mails:

-Identification of the alleged victim(s);

-Identification of the alleged perpetrators of the violation (if known) (Please provide substantiated information on all the actors involved, including non-state actors if relevant);

-Identification of the person(s) or organization(s) submitting the communication (this information will be kept confidential);

-Date,place and detailed description of the circumstances of the incident(s) or violation. (The information submitted can refer to violations that are said to have already occurred, that are ongoing or about to occur.)

It is crucial for the success of our petition that we attach to these e-mails the PHOTOGRAPHS and VIDEOS, or WEBLINKS that that will serve as EVIDENCE.

E-mails can be sent to ALL of the following e-mail addresses:

malcorra@un.org, ponos@un.org, infodesk@ohchr.org, wgad@ohchr.org, freeassembly@ohchr.org, freedex@ohchr.org, sr-torture@ohchr.org

These e-mail addresses belong to the following:

Susanna Malcorra, Chef de Cabinet of the United Nations Secretary General (malcorra@un.org)

Zdravko Ponos, Chef de Cabinet of the President of the United Nations 67th General Assembly (ponos@un.org)

Navanethem Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights (infodesk@ohchr.org)

El Hadji Malick Sow, United Nations Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention (wgad@ohchr.org)

Maina Kiai, United Nations Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association (freeassembly@ohchr.org)

Frank Larue, United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (freedex@ohchr.org)

Juan Mendez, United Nations Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (sr-torture@ohchr.org)

Those friends who may have difficulty with English may use the following letter as a template.

Let’s title our e-mails as “Recent Nationwide Police Violence in Turkey.”

LETTER TEMPLATE:

Mr. Secretary General,

On May 28, 2013 a group of activists gathered at Gezi Park in Taksim, Istanbul, Turkey, to peacefully demonstrate in reaction to the municipal plan to demolish the park. The Turkish police has repeatedly intervened demonstrators since the beginning, and since May 31st, it has also started using excessive violence against peaceful demonstrators, including heavy beating, and use of teargas.

Following the excessive reaction of the police, since May 31st, hundreds of thousands of people across the country has gathered in support of the protesters. These demonstrations have since turned into a nation-wide protest against government’s policies that restrict basic civil rights.

Despite the continued peaceful nature of the demonstrations, the Turkish police has continued to step up its unjustifiable violence, with increased use of rubber bullets and teargas, including the throwing of gas canisters into houses, shopping malls, and even mosques. Maltreatment has caused serious injuries, some leading to alleged deaths. Massive detentions still continue and there are worrisome reports of alleged tortures. The unfortunate series of events and human rights violations in Turkey have received massive international media coverage and public attention, as you might already be aware of.

Please find in the attachment some videos and photographs that document the police violence against peaceful demonstrators in Turkey.

(Alternatively, the following information can be provided.)

Please also find below the links to the visuals that demonstrate human rights violations.

(links are to be included here)

I kindly request your urgent attention and action to the ongoing police violence against people in Turkey.

Kind regards,

(Name/ Last Name)

Image

Advertisements

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye’de son günlerde yaşanmakta olan polis vahşeti ve insan hakları ihlalleri konusunda Birleşmiş Milletler’i harekete geçirmek ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un bu vahşete karşı bir açıklama yapmasını sağlayabilmek için kişisel/kurumsal olarak hemen BM’yi elektronik postal bombardımanına tutmamız gerekiyor.

Bunun için, aşağıdaki bilgilere EKSİKSİZ OLARAK yer veren  İNGİLİZCE elektronik posta mesajımızı, fotoğraf, video gibi kanıtlarla aşağıdaki e-mail adreslerine iletmemiz gerekiyor. Bu mesajları, kişisel veya kurumsal olarak gönderebiliriz (yani TürkBarolar Birliği gibi kurumlar aracılığıyla iletilebileceği gibi, şahsen başvuru da yapılabilir).

Mesajı yazarken yer verilmesi gereken bilgiler:

–      Şiddete ve insan haklarıihlaline maruz kalmış mağdurların/grupların kim olduğu

–      Şiddeti/ihlali yapanfaillerin kim olduğu (bu durumda polis ve Türk Hükümeti)

–      Başvuruyu yapan (mesajıgönderen) kişi/kurumun adı (bu bilgiyi gizli tutuyorlar)

–      Olayın geçtiği yer, tarihive olay hakkında ayrıntılı bilgi.

Bu bilgileri iletirken, mesajın ekine KANIT OLACAK FOTOĞRAF ve VİDEOLARI  koymamız veya BUKANITLARIN OLDUGU INTERNET BAGLANTILARINI paylaşmamızbaşvuruların etkili olması için çok önemli.

Aşağıdaki elektronik posta adreslerinin tümüne tek bir mesaj atılabilir.

malcorra@un.org, ponos@un.org, infodesk@ohchr.org, wgad@ohchr.org, freeassembly@ohchr.org, freedex@ohchr.org, sr-torture@ohchr.org

Bu e-posta adresleri sırasıyla şu yetkililere aittir:

Susanna Malcorra, BMGenel Sekreteri’nin Özel Kalem Müdürü (malcorra@un.org)

Zdravko Ponos, BMGenel Kurul Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü (ponos@un.org)

Navanethem Pillay, BMİnsan Hakları Yüksek Komiseri (infodesk@ohchr.org)

El Hadji Malick Sow,BM Keyfi Gözaltılar Çalışma Grubu Başkanı ve Raportörü (wgad@ohchr.org)

Maina Kiai, BMBarışçıl Toplanma ve Gösteri Yapma Özgürlüğü Özel Raportörü (freeassembly@ohchr.org)

Frank Larue, BM İfade ve Fikir ÖzgürlüğüÖzel Raportörü (freedex@ohchr.org)

Juan Mendez, BM İşkence ve Diğer İnsanlıkDışı Muamele ve Ceza Özel Raportörü (sr-torture@ohchr.org)

İngilizce’de zorlanabilecek arkadaşlar aşağıdaki şablon mektubu kullanabilir.

Elektronik postalarımıza “Recent NationwidePolice Violence in Turkey” başlığını atalım.

Mr. Secretary General,

On May 28, 2013 a group of activists gathered at Gezi Park in Taksim, Istanbul, Turkey, to peacefully demonstrate in reaction to the municipal plan to demolish the park. The Turkish police has repeatedly intervened demonstrators since the beginning, and since May 31st, it has also started using excessive violence against peaceful demonstrators, including  heavy beating, and use of teargas.

Following the excessive reaction of the police, since May 31st, hundreds of thousands of people across the country has gathered in support of the protesters. These demonstrations have since turned into a nation-wide protest against government’s policies that restrict basic civil rights.

Despite the continued peaceful nature of the demonstrations, the Turkish police has continued to step up its unjustifiable violence, with increased use of rubber bullets and teargas, including the throwing of gas canisters into houses, shopping malls, and even mosques. Maltreatment has caused serious injuries, some leading to alleged deaths. Massive detentions still continue and there are worrisome reports of alleged tortures. The unfortunate series of events and human rights violations in Turkey have received massive international media coverage and public attention, as you might already beaware of.

Please find in the attachment some videos and photographs that document the police violence against peaceful demonstrators in Turkey.

(Arkadaşlar fotoğraf göndermek yerine fotoğraf/videoların olduğu internet bağlantılarını paylaşmak isteyenler için üstteki son paragraf yerine aşağıdaki paragraf kullanılmalı).

Please also find below the links to the visuals that demonstrate human rights violations.

I kindly request your urgent attention and action to the ongoing police violence against people in Turkey.

Kind regards,

(Name/ Last Name)

Mektubun Türkçesi de aşağıdadır:

Sayın Genel Sekreter,

İstanbul’da bulunan Taksim Gezi Parkı’nın yıkılması planlarına bir tepki olarak bir grup aktivist, 28 Mayıs 2013 günü barışçıl eylemler düzenlemek üzere bu parkta toplandı. Türk Polisi, en başından beri eylemcilere defalarca müdahale etti ve barışçıl gösteri yapanlara karşı 31Mayıs tarihinden itibaren, ağır darp ve biber gazı dahil, aşırı güç kullanmaya başladı.

Polisin bu aşırı müdahalesinden sonra, ülke genelinde yüzbinlerce insan, göstericilere destek olmak için toplandı. Bu gösteriler,zamanla, hükümetin temel sivil hakları kısıtlayan politikalarına karşı ülke genelinde protestolara dönüştü.

Gösteriler halen barışçıl bir şekilde sürüyor olmasına rağmen, polis, plastik mermi kullanarak ve evlerin, alışveriş merkezlerinin ve hatta camilerin içine gazbombası atarak, haklı çıkarılamayacak şiddetini giderek arttırdı. Bu kötü muamele, çok sayıda yaralanmalara ve iddialara göre ölümlere yol açtı. Kitlesel gözaltılar halen devam etmekte ve işkence yapıldığı yönünde endişe verici bilgiler bulunmaktadır. Türkiye’deki bu üzüntü verici olaylar ve insan hakları ihlalleri, sizin de bilginiz dahilinde olabileceği gibi, geniş uluslararası medya ve kamuoyu ilgisi topladı.

Ekte, barışçıl göstericilere karşı polis şiddetini belgeleyen görüntüler bulacaksınız.

(Arkadaşlar fotoğraf göndermek yerine fotoğraf/videoların olduğu internet bağlantılarını paylaşmak isteyenler için üstteki son paragraf yerine aşağıdaki paragraf kullanılmalı).

İnsan hakları ihlallerini belgeleyen görüntülerin bulunduğu bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz.

Türkiye’de halka karşı devam etmekte olan polis şiddetine karşı ivedi ilginizi ve tepkinizi talep ediyorum.

Saygılarımla,

İsim/Soyisim

 

Image